Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย Ep.1-12

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย

Beyond Prescriptions

Beyond Prescriptions เจ้าคือยาครอบจักรวาล แพทย์หญิงชราที่รอจะแต่งงาน พบเย่เซียงที่ได้รับบาดเจ็บและหมดสติระหว่างทางขึ้นภูเขาเพื่อเก็บยา เธอถูกนำตัวกลับ โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาจากความเมตตากรุณาของแพทย์ Ye Xiang สูญเสียความทรงจำเนื่องจากอาการบาดเจ็บและมีอาการทางจิต

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.1

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.2

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.3

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.4

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.5

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.6

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.7

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.8

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.9

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.10

Beyond Prescriptions (2021) เจ้าคือยาครอบจักรวาล ซับไทย EP.11