HOLD ON, MY LADY (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า ซับไทย EP.1-2

HOLD ON, MY LADY (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า ซับไทย

เรื่องย่อ : HOLD ON, MY LADY (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า ซับไทย เกิดขึ้นในช่วงรุ่งเรืองของราชวงศ์หลี่เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เบ่งบานและเติบโตขึ้นระหว่างนายหนุ่มกับภรรยาของเขาในคฤหาสน์ฮัวซาร์ – นายพล

[block]
/

[/block]