Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย ตอน 1-36 (จบ)

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย

Love Crossed

Love Crossed ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล ซีรี่ย์จีนออนไลน์ เจียงเข่อเล่อ (ไต้ลู่หวา) สาวน้อยที่ถูกแฟนทิ้งมาหมาดๆ ได้พบกับนวัตกรรมสุดฟินที่ทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงในเกม “LOVE BOYS” โลกที่สาวโสดจะได้เดตกับหนุ่มหล่อ 4 คนได้แก่ ลู่เซี่ยว (เหอลั่วลั่ว) สวี่เนี่ยน (จางหลิงเฮ่อ) ซูเลี่ย (เหยียนอัน) และลั่วเข่อ (ฉางปิน) พวกเขาจะคอยดูแลเอาใจใส่ผู้เล่นเหมือนเป็นแฟนทิพย์ ทำให้เข่อเล่อผ่านช่วงเวลาแสนเศร้ามาได้เพราะมี ลู่เซียว หนุ่มหล่อคาแรกเตอร์อบอุ่นคอยเยียวยาจิตใจ

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.1

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.2

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.3

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.4

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.5

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.6

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.7

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.8

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.9

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.10

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.11

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.12

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.13

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.14

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.15

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.16

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.17

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.18

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.19

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.20

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.21

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.22

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.23

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.24

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.25

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.26

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.27

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.28

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.29

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.30

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.31

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.32

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.33

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.34

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.35

Love Crossed (2021) ปิ๊งรักไอต้าวดิจิทัล พากย์ไทย EP.36