Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.1-16(จบ)

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก

 

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก   เรื่องราวของความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงผู้ใหญ่ไว้ทุกข์ แม้แต่ตำรวจ นักข่าว และอาชญากร ทุกคนรู้จักเขาดีเขาเป็นนักสืบสตาร์ผู้มีพลังพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นจากทั่วโลกด้วยรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาและพฤติกรรมที่ไม่มีใครหยุดยั้ง

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.1

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.2

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.3

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.4

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.5

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.6

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.7

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.8

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.9

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.10

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.11

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.12

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.13

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.14

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.15

Memorist ไขคดีลับสัมผัสเหนือโลก พากย์ไทย Ep.16 (จบ)