My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.1-28(จบ)

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย

  My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย Lu Xiao Bai เป็นชายหนุ่มขี้เกียจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Shen Jun Ye ตำรวจท้องถิ่น ด้วยความสิ้นหวัง Lu Xiao Bai ตกลงที่จะทำสัญญาแต่งงานกับ Shen Jun Ye กลายเป็นลูกเขยของตระกูล Shen และตอนนี้อาศัยอยู่กับเธอในบ้านพักของครอบครัวของเธอ ในไม่ช้าความสัมพันธ์ที่เคยเป็นศัตรูกันของทั้งคู่ก็เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในความห่วงใยและความซาบซึ้งใจขณะสืบสวนคดีร่วมกัน Lu Xiao Bai is a lazy young man who gets involved with Shen Jun Ye, a local constable

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.1

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.2

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.3

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.4

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.5

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.6

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.7

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.8

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.9

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.10

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.11

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.12

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.13

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.14

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.15

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.16

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.17

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.18

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.19

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.20

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.21

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.22

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.23

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.24

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.25

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.26

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.26

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.27

My Bossy Wife (2022) ภรรยาของข้าเป็นเจ้านาย ซับไทย Ep.28 จบ