My Sweet Heart (2022) แมวเหมียวพูดไม่ได้ ซับไทย Ep.1-5

My Sweet Heart (2022) แมวเหมียวพูดไม่ได้

My Sweet Heart (2022) แมวเหมียวพูดไม่ได้  เรื่องราวของการนัดหมายเจ็ดวันในปากของ Shen Zhou ต้องการให้ Wu Yan ฟังเขาเล่าเรื่องสามเรื่องเท่านั้น ในวันแรกของข้อตกลง Wu Yan ค้นพบโดยบังเอิญว่า Shen Zhou มีอาการตามัวเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้พ่อแม่ของเขาเสียชีวิต

My Sweet Heart (2022) แมวเหมียวพูดไม่ได้ ซับไทย Ep.1

My Sweet Heart (2022) แมวเหมียวพูดไม่ได้ ซับไทย Ep.2

My Sweet Heart (2022) แมวเหมียวพูดไม่ได้ ซับไทย Ep.3

My Sweet Heart (2022) แมวเหมียวพูดไม่ได้ ซับไทย Ep.4