Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย Ep.1-24 จบ

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ เรื่องนี้ “เทพบุรุษ ศาสตราจารย์” ที่เย็นชาและเยือกเย็น จางซีเหนียน และหยุนซู่ที่สงบและมีแดด หลังจากการพบกันครั้งแรกที่สับสนวุ่นวาย ซึ่ง Yun Shu แต่งกายให้กับ Si Nian ที่จู้จี้จุกจิกเป็นพิเศษ เธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเขาเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของเธอ ผ่านการเผชิญหน้ากันหลายครั้งโดยบังเอิญ ทั้งสองตกลงที่จะมีส่วนร่วมในการแต่งงานตามสัญญา เมื่อความรู้สึกระหว่างพวกเขาเติบโตขึ้น พวกเขาจะเก็บความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นความลับจากคนรอบข้างได้อย่างไร?

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 1

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 2

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 3

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 4

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 5

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 6

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 7

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 8

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 9

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 10

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 11

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 12

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 13

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 14

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 15

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 16

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 17

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 18

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 19

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 20

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 21

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 22

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 23

Perfect and Casual (2020) ลุ้นรักคู่รักกำมะลอ พากย์ไทย ตอนที่ 24