Riverdale1pt ริเวอร์เดล ปี 5 พากย์ไทย Ep.1-8

Riverdale1pt ริเวอร์เดล ปี 5 พากย์ไทย

เรื่องย่อ : Riverdale1pt ริเวอร์เดล ปี 5  เรื่องราวเนื้อหานี้อยู่ในขณะที่ทุกคนในแก๊งต่างท้าทายอำนาจของคุณฮันนี่ในโรงเรียนมัธยมริเวอร์เดล จั๊กเฮ้ดลงมือเขียนผลงานชิ้นใหม่ที่ใช้ทั้งเหตุการณ์จริงและเรื่องแต่งมาดำเนินเรื่องผสมกันนั้นเอง…………

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]