Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.1-38 จบ

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ  เรื่องราวของบุรุษนามว่า สวีเฟิ่งเหนียน (นำแสดงโดย จางรั่วยวิ๋น) องค์รัชทายาทอ๋องเป่ยเหลียงผู้มีนิสัยเย่อหยิ่งทะนงตน หลังผจญกับความเจ็บปวดจากคำติฉินนินทาของผู้คน เขาก็คล้ายได้สติกลับมา กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ สวีเฟิ่งเหนียนเดินทางไกลเป็นพันลี้ พกสุราควบอาชาเข้าออกยุทธภพอันเป็นปริศนานี้ถึงสามครา แม้ระยะทางจะยาวไกลและมีอุปสรรค การเข่นฆ่าอย่างอำมหิต ทว่าเขาก็ยังมุ่งมั่นเดินทางต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ระหว่างท่องยุทธภพนั้น สวีเฟิ่งเหนียนคอยปล้นทรัพย์คนรวยช่วยเหลือคนจน ขจัดคนชั่วผดุงความยุติธรรม พัฒนาวรยุทธ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซ้ำยังผูกมิตรกับยอดฝีมือในยุทธภพเอาไว้เป็นจำนวนมาก

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.1

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.2

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.3

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.4

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.5

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.6

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.7

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.8

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.9

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.10

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.11

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.12

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.13

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.14

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.15

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.16

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.17

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.18

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.19

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.20

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.21

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.22

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.23

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.24

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.25

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.26

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.27

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.28

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.29

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.30

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.31

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.32

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.33

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.34

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.35

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.36

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.37

Sword Snow Stride (2021) ดาบพิฆาตกลางหิมะ พากย์ไทย Ep.38 จบ