Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.1-27 (จบ)

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2  หลังจากที่หลินลั่วจิ่ง (เจิ้งชิวหง) ได้พบจงอู๋เม่ย (กงจวิ้น) ผู้เป็นรักแท้ของเธอ แต่เรื่องราวในเกมก็ยังไม่ถึงบทสรุปทำให้หลินลั่วจิ่งต้องใช้ชีวิตในเกมต่อไป จากเดิมที่เคยเป็นพระชายาของท่านอ๋อง แต่เพราะพ่อบุญธรรมก่อกบฏจึงถูกปลดให้เป็นเพียงหมอหญิง จงอู๋เม่ยพยายามจะหาทางคืนฐานะพระชายาให้คนรัก แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้เสียความทรงจำที่มีกับหลินลั่วจิ่งไป ในขณะเดียวกัน หลิ่วซิวเหวิน (ฟางอี้หลุน) เจียงเซวียนอวี่ (อวี๋ข่ายหนิง) ฮวาอิ่งฉือ (จูหยุนหลง) ก็ยังคอยดูแลปกป้องหลินลั่วจิ่งไม่ห่าง สุดท้ายแล้วเธอจะสามารถเอาชนะ

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.1

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.2

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.3

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.4

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.5

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.6

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.7

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.8

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.9

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.10

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.11

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย Ep.12

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.13

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.14

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.15

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.16

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.17

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.18

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.19

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.20

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.21

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.22

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.23

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.24

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.25

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.26

Unique Lady Season 2 เกมรักทะลุมิติ ปี 2 พากย์ไทย EP.27จบ

[watch